کویر اورگان آمریکا شبیه به تابلو نقاشی + عکس

پرتال ابرومه بخش قاره آمریکا قسمت آمریکا - کویر اورگان آمریکا شبیه به تابلو نقاشی + عکس


کویری شبیه به تابلو نقاشی + عکس
کویر اورگان واقع در ایالت اورگان در ایالات متحده یکی از بزرگترین منطقه های فسیل شناسی است که به علت فعالیت های آتش فشانی منظره ای شگفت انگیز دارد.این کویر زیبا مانند نقاشی از رنگ هایی بسیار زیبا تشکیل شده است که آن را به یک هدف خوب برای عکاسی و گردشگری تبدیل کرده است.

 

آمریکا -کویر اورگان آمریکا شبیه به تابلو نقاشی + عکس

کویر اورگان

کویر اورگان

کویر اورگان

کویر اورگان

کویر اورگان

کویر اورگان

 

آمریکا - topnop.ir


برچسب ها:
کویر اورگان
.
دیدنی های جهان
.
نقاشی
.
کویر اورگان در ایالت متحده
.
آتش فشان
.مروری برگذشته