گردشگران سلطنتی به "مونت کارلو" سفر کنند !

پرتال ابرومه بخش قاره آسیا قسمت دیدنی های جهان از هر پنج قاره- گردشگران سلطنتی به "مونت کارلو" سفر کنند !

 کرانه ساحلی مدیترانه ای "کوت دازور" به معنای ساحل نیلگون (Côte d"Azur) یا به انگلیسی "فرنچ ریوییرا" به ساحل جنوب شرقی فرانسه گفته می شود که شامل حکومت پادشاهی موناکو می شود. هیچ مرز رسمی و دقیقی برای آن وجود ندارد و از مرز ایتالیا در شرق تا سن تروپز در غرب کشیده شده است.

 

,مونت کارلو, مسابقات رالی مونت کارلو, جشنواره سیرک مونت کارلو,دیدنی های جهان از هر پنج قاره

گردشگران سلطنتی به "مونت کارلو" سفر کنند

دیدنی های جهان از هر پنج قاره-گردشگران سلطنتی به "مونت کارلو" سفر کنند !

تا پایان قرن هجدهم این منطقه که به نام "کوت دازور" یا "ساحل نیلگون" شناخته می شد منطقه ای فقیر و دورافتاده بود که بیشتر بخاطر ماهیگیری و زیتون و تولید گل برای صنعت عطرسازی معروف بود. تا اینکه در اواخر قرن هجدهم طبقه مرفه انگلستان این منطقه را بخاطر زمستان های گرمش برای استراحت و گردش انتخاب کرد. ضمن اینکه آب و هوای آن برای درمان سل مناسب بود.

پرنس موناکو یعنی شارل سوم با ساختن گردشگاه، هتل و ترتیب دادن خطوط درشکه و کشتی برای منتقل کردن مسافرین از شهر نیس به این ناحیه موجب رونق آن شد و به خواسته مادرش، این منطقه را "مونت کارلو" نامید.

 

,مونت کارلو, مسابقات رالی مونت کارلو, جشنواره سیرک مونت کارلو,دیدنی های جهان از هر پنج قاره

گردشگران سلطنتی به "مونت کارلو" سفر کنند

 مونت کارلو خیلی زود تبدیل به مقصد محبوب گردشگران سلطنتی اروپا شد. چند روز پس از افتتاح خط آهن نیس، تزار روسیه الکساندر دوم با قطار شخصی اش به مونت کارلو آمد، پس از او ناپلئون سوم و لئوپارد دوم، پادشاهان بلژیک به مونت کارلو آمدند. ملکه ویکتوریا نیز دائماً به مونت کارلو می آمد. پرنس ولز هم از طرفداران پر و پا قرص منطقه کن بود.

از قرن نوزدهم به بعد، مونت کارلو نقاشان زیادی همچون آگوست رونوآر، هنری ماتیس و پابلو پیکاسو را بخاطر مناظر زیبا، نور آفتاب و آب و هوای خوبش جذب کرد.

 

,مونت کارلو, مسابقات رالی مونت کارلو, جشنواره سیرک مونت کارلو,دیدنی های جهان از هر پنج قاره

گردشگران سلطنتی به "مونت کارلو" سفر کنند

 این منطقه ثروتمندنشین و لوکس، به خاطر رویدادهایی همچون موارد زیر گردشگران و ستاره ها و چهره های فراوانی را جذب می کند:

مسابقات اتومبیل رانی رالی مونت کارلو

 

,مونت کارلو, مسابقات رالی مونت کارلو, جشنواره سیرک مونت کارلو,دیدنی های جهان از هر پنج قاره

گردشگران سلطنتی به "مونت کارلو" سفر کنند

  جشنواره سیرک بین المللی مونت کارلو

 

,مونت کارلو, مسابقات رالی مونت کارلو, جشنواره سیرک مونت کارلو,دیدنی های جهان از هر پنج قاره

گردشگران سلطنتی به "مونت کارلو" سفر کنند

 کارناوال نیس

 

,مونت کارلو, مسابقات رالی مونت کارلو, جشنواره سیرک مونت کارلو,دیدنی های جهان از هر پنج قاره

گردشگران سلطنتی به "مونت کارلو" سفر کنند

 جشنواره لیمو

 

,مونت کارلو, مسابقات رالی مونت کارلو, جشنواره سیرک مونت کارلو,دیدنی های جهان از هر پنج قاره

گردشگران سلطنتی به "مونت کارلو" سفر کنند

 مسابقات فرمولا وان جایزه بزرگ موناکو

  

,مونت کارلو, مسابقات رالی مونت کارلو, جشنواره سیرک مونت کارلو,دیدنی های جهان از هر پنج قاره

گردشگران سلطنتی به "مونت کارلو" سفر کنند

  جشنواره رز، جشنواره فیلم کن، جشنواره جاز و جشنواره یاس هم از جشنواره های دیگر مونت کارلو هستند.
از جاذبه های گردشگری دیگر مونت کارلو می توان به موارد زیر اشاره کرد:

موزه اقیانوس شناسی

 

,مونت کارلو, مسابقات رالی مونت کارلو, جشنواره سیرک مونت کارلو,دیدنی های جهان از هر پنج قاره

گردشگران سلطنتی به "مونت کارلو" سفر کنند

قصر پرنس موناکو

 

,مونت کارلو, مسابقات رالی مونت کارلو, جشنواره سیرک مونت کارلو,دیدنی های جهان از هر پنج قاره

گردشگران سلطنتی به "مونت کارلو" سفر کنند

 اپرای مونت کارلو

 

,مونت کارلو, مسابقات رالی مونت کارلو, جشنواره سیرک مونت کارلو,دیدنی های جهان از هر پنج قاره

گردشگران سلطنتی به "مونت کارلو" سفر کنند

 خرابه های گریمالدی در نزدیکی سن تروپز

 

,مونت کارلو, مسابقات رالی مونت کارلو, جشنواره سیرک مونت کارلو,دیدنی های جهان از هر پنج قاره

گردشگران سلطنتی به "مونت کارلو" سفر کنند

 


برچسب ها:
مسابقات رالی مونت کارلو
.
جشنواره سیرک مونت کارلو
.
قصر پرنس موناکو
.
گردشگری
.
تور گردشگری
.مروری برگذشته