تاریخچه آتن

پرتال ابرومه بخش قاره اروپا قسمت یونان- تاریخچه آتن
تاریخچه
تاریخچه آتنتاریخ آتن را نوشتن معادل است با نوشتن از تاریخ اروپای ِ کهن. نام ِ آتن برگرفته شده از آتنا، خدای خرد است. بررسی اجمالی ِ تاریخ آتن نشان می‌دهد که در سه هزار سال قبل از میلاد مسیح، آتنی‌ها معماری ِ مخصوص به خود را داشتند. افسانه‌ها می‌گویند شاه یونان تسئوس، ده قبیله را با هم متحد کرده تا آتن اولیه را بسازد. همین پروسه‌ی گردهمایی ساده که احتمالا برای قوی‌تر شدن در مقابل اقوام دیگر صورت گرفته بود باعث شد تا یکی ازقدرتمند‌ترین و ثروتمندترین دولت-شهرهای جهان باستان شکل بگیرد.
هفتصد سال پیش از میلاد مسیح وقتی مردم گرفتار آشوب و بدبختی در جنگ‌های قبیله‌ای بودند  آریوپاژ، دراکو را مامور بسط قانون در شهر کرد. اما آریوپاژ چیست؟ دراکو کیست؟ آریوپاژ دادگستری یونان قدیم بود. اسمش از دو واژه آرس که نام خدای جنگ بود و پاگوس یعنی مقر-یا مکان- تشکیل شده. آرس روی تپه‌ای که آریوپاژ ساخته شده در حال گشت و گذار بود. چون خدایان یونان باستان خیلی بی‌کار بوده‌اند و مجبور بودند برای سرگرم شدن خیلی پیاده‌روی کنند. در ادامه‌ی داستان آمده که آرس، پسر پوزئیدون را همراه با دخترش دیده. پوزئیدون خدای دریاهاست. بله، یونانیان برای هر چیزی یک خدا داشتند. بعد از دیدن ِ صحنه، آرس پسر پوزئیدون را کشت. پوزئیدون این موضوع را بین خدایان کوه المپ مطرح کرد و آن‌ها بعد از برگزار کردن دادگاه آرس را بی‌گناه تشخیص دادند.
و اما دراکو کیست؟ دراکو دادستان آتن بود. بعد از این‌که دراکو به دستور دادگستری آتن مامور وضع قوانین جدید شد تا طی آن مردم کمتری کشته شوند، بعدتر سولون ِ حکیم- و قاضی - را مامور انجام این کار کردند و حکمی هم به او دادند که اجازه داشت قانون اساسی را بازنویسی کند. این یک شروع عظیم برای آغاز انقلاب‌های اجتماعی بود و نتیجه‌ی آن هم بدون شک دموکراسی است. چیزی که امروزه مردم در دنیا برای برقرار کردنش می‌جنگند.
قرون وسطی دوره‌ی زوال آتن بود اما در دوره‌ی بیزانس این زادگاه فلسفه دوباره قد علم کرد و وقتی جنگ‌های صلیبی در جریان بود آتن هنوز هم در حال رونق بود. با این حال این دوران نیز گذرا بود. چون بعد عثمان‌ها قدرت را در دست گرفتند و بلایی بر سر یونانی‌ها آوردند که آرس بر سر پسر پوزئیدون آورد. یونان و آتن تحت سیطره‌ی امپراطوری عثمانی بود تا این‌که در قرن نوزدهم به عنوان پایتخت یونان آزاد اعلام شد.


برچسب ها:
آتن
.
سال پیش از میلاد مسیح
.
شاه
.
چون خدایان یونان باستان
.
حال
.مروری برگذشته