سر به زیر باشید +عکس

پرتال ابرومه بخش خنده دار طنز خنده بازار قسمت جالب انگیز- سر به زیر باشید +عکس
 
 
 
 
  برترین ها: شاید تاکنون عکس های متعددی در اینستاگرام یا شبکه های اجتماعی دیده باشید که عکاس، از زاویه دید چشمان خود به پایین، عکاسی کرده است. به طوری که در زاویه ای که می خواهد عکس بگیرد، کفش های خودش هم حضور دارند. به این ترتیب، مهر و امضای خودش را پای آن عکس زده.

در اینستاگرام صفحه ای به نام I Have This Thing With Floors وجود دارد که در آن همه از زاویه بالا عکس می گیرند و با دیگران به اشتراک می گذارند. بخشی از این عکس ها را در این مطلب برایتان جمع کرده ایم.

,سر به زیر باشید +عکس,جالب انگیز

سر به زیر باشید عکس

جالب انگیز-سر به زیر باشید +عکس,سر به زیر باشید +عکس,جالب انگیز

سر به زیر باشید عکس,سر به زیر باشید +عکس,جالب انگیز

سر به زیر باشید عکس,سر به زیر باشید +عکس,جالب انگیز

سر به زیر باشید عکس,سر به زیر باشید +عکس,جالب انگیز

سر به زیر باشید عکس,سر به زیر باشید +عکس,جالب انگیز

سر به زیر باشید عکسبرچسب ها:مروری برگذشته