صفحه خانگی arrow کودک arrow تربیت کودک arrow مرگ از دید کودک

مرگ از دید کودک

پرتال ابرومه بخش بخش کودک قسمت تربیت کودک- مرگ از دید کودک

,تربیت کودک

مرگ از دید کودک

تربیت کودک-مرگ از دید کودک

کودک از مرگ برداشتهای مختلفی دارد. پدیده مرگ از سن سه سالگی ذهن کودک را به خود مشغول می کند؛ زیرا قبل از این سن نمی تواند مفهوم مرگ را درک کند . آنچه که او از مرگ برداشت می کند تحت تأثیر عوامل مختلفی است که با او ارتباط دارند . مثلاًً  میزان علاقه او به فرد فوت شده،سن او و سختی هایی که در زندگی تحمل کرده ، در شکل گیری مفهوم مرگ در ذهنش اثر دارد . معمولاً  کودکان در سنین 3 تا 5 سالگی فکر می کنند که مرگ شبیه خواب است و فردی که مرده بالاخره از خواب بیدار خواهد شد . در واقع کودک نمی تواند درک کند که فرد فوت شده دیگر بر نخواهد گشت و همیشه منتظر است که او را ببیند . هر چقدر سن کودک بیشتر می شود دید واقعی تری نسبت به مسئله مرگ پیدا می کند، با وجوداینتا وقتی که کودک به سن هشت تاده سالگی می رسد هنوز منتظر است فرد فوت شده به خانه باز گردد ولی این احساس او نسبت بهکودک سه تاپنج ساله ضعیف تر است . با رسیدن به سنده یایازده سالگی کودک متوجه می شود که عزیز فوت شده هرگز باز نخواهد گشت و به همین دلیل مرگ را خشن ، سنگدل و بی احساس تصور می کند . آنچه در این مورد جلب توجه می کند این است که او فکر می کند مرگ نمی تواند به او آسیبی برساند . در واقع فکر می کند که هرگز نخواهد مُرد . به تدریج بر اثر صحبت بزرگترهاکودکمتوجه می شود که مرگ ممکن است به سراغ او یا پدر و مادرش نیز بیاید.با وجوداینهنوز فکر می کند که به اندازه دیگران از مرگ آسیب نخواهد دید و جان سالم بهدر خواهد برد . وقتی کودک به سنهشت سالگی می رسد مرگ آنچنان در او ترس و دلهره ایجاد می کند که این سن به سن ترس از مرگ نامگذاری شده است . او می فهمد که مرگ برای همه اتفاق خواهد افتاد ولی نمی خواهد آن را قبول کند .

کودک در هر سن و در هر موقعیتی که باشد از مرگ اطرافیان خود بسیار آشفته و غمگین خواهد شد و هر چه میزان علاقه و وابستگی کودک به فرد متوفی بیشتر باشد کودک به خاطر فقدان او رنج و اندوه بیشتری را تحمل می کندزیرا او فکر می کند


برچسب ها:مروری برگذشته