بازار معلق

پرتال ابرومه بخش مقالات مفید قسمت مقالات مدیریت و بازاریابی- بازار معلق

بازار معلق


بازار معلقبرای آن که این بالن ها همچنان در هوا باقی بمانند، ضروری است که منبع تولید گرما همواره با آنها باشد. برای دست یابی به این مهم، وجود سوخت دربالن نیز ضروری است. اگر سوخت کافی در بالن وجود داشته باشد، می تواند مدت زمان بسیار طولانی در هوا بماند و حتی درمواردی استثنایی به اندازه ای در این وضع باقی بماند که کره زمین را دور بزند.

علم اقتصاد,بهای نفت,زیرساخت های نفتی

بازار معلق


برچسب ها:
آکاایران
.
مهم
.
همچنان
.
تولید
.
کره
.مروری برگذشته