اس ام اس با موضوع خداوند بیست و هفت

پرتال ابرومه بخش اس ام اس یا پیامک قسمت smsاس ام اس،اس ام اس عاشقانه،پیامک،اس ام اس جدید- اس ام اس با موضوع خداوند بیست و هفت

 

اس ام اس با موضوع خداوند

 

در این متروکه دنیا که یاری نیست ، نشانی از کسی یاد یاری نیست ، به عشق جز خداوند اعتباری نیست ...!

**************************************

با تمام وجود: گناه کردیم اما نه نعمتهایش را از ما گرفت ، نه گناهانمان را فاش کرد بیندیش اگر اطاعتش کنیم چه میکند!

**************************************

وقتی چترت خداهست بگذار ابر سرنوشت هر چه میخواهد ببارد... لحظه هایت آرام

**************************************

درمقابل تقدیر خداوند مثل کودکی یکساله باش که وقتى اورا به هوا می اندازی میخندد چون ایمان دارد که او را خواهی گرفت.

**************************************

وقتى چترت خداست، بگذار سرنوشت هر چقدر میخواهد ببارد، لحظه هایت آرام

**************************************

ھیچگاہ دلت را به روزگار مسپار، که دریا از نا امیدی است. دلت را به خدا بسپار که دریای از امید است

**************************************

از پاسخ من معلمان آشفتند ، از حنجره شان هر چه در آمد گفتند ، اما به خدا هنوز هم معتقدم ، از جاذبه ی تو سیب ها می افتند.

**************************************

پیش از اینها فکر میکردم خدا ، خانه اى دارد میان ابرها
حکم میراند به تلخى روبه ما ، سخت میگیرد به ما بعد از دعا
دیر فهمیدم خدا در قلب ما ، خانه اى دارد به شکل ابرها
اشک میریزد زدلتنگى ما ، مى نوازد دیده گریان ما

**************************************

نازنین غصه نخور قصه نویس ما خداست همه نارفیقند و تنها رفیق ماخداست

**************************************

خداوندا !
پناهش باش، یارش باش
جهان تاریکی محض است
"میترسم"
کنارش باش!

**************************************

همیشه از “چوبِ خدا” ترسوندنمون،اما حتی یه بار هم به “بوووسِ خدا” امیدوارمون نکردن!

**************************************

خداوندا نان از تو میخوریم و فرمان از شیطان میبریم.ما را ببخش..

**************************************

من خدا را دارم!
کوله بارم بر دوش سفرى مى‎ ‎باید،سفرى تاته تنهایى محض، هرکجا لرزیدى،از سفر ترسیدى فقط آهسته بگو: من خدا را دارم!

**************************************

گاهی خدا درها را میبندد و پنجره ها را قفل میکند ، چه زیباست فکرکنیم شاید بیرون طوفان می آید

**************************************

ای بنده من آنگاه که به نماز می ایستی من آنچنان به سخنانت گوش می دهم که گویی همین یک بنده را دارم و تو آنچنان از من غافلی که که گویی چندین خدا داری.

**************************************


برچسب ها:
اس ام اس برای خداوند
.
اس ام اس با موضوع خداوند بیست و هفت
.مروری برگذشته